TrackMan Combine

TrackMan Combine

TrackMan Combine är ett test där din ”ball striking”skicklighet testas. Spelaren slår 60 bollar mot olika mål, från 55 meter hela vägen upp till drivern. Testet tar ca 40 minuter och ditt resultat kan jämföras med spelare från hela världen. Alla spelare, från lovande junior, medelgolfare och professionella spelare, kan dra nytta av TrackMan Combine.

Du får bl.a. reda på:

* Om din driver passar dig

* Ditt bästa inspelsavstånd

* Slaglängd med olika klubbor

* Om du har det rätta ”set make up” i din bag

* Vilka delar av spelet du behärskar väl

* Vad du behöver träna på

Molinari

TrackMan-Combine